Bolesť ramena aj bez úrazu - prečo?

Pre dnešný článok z klinickej praxe sme vybrali mladú 29r., pracovitú klientku s bolestivým ramenom. Z rozhovoru a vyšetrenia odkryjeme poučný príbeh.

Zahltenie umeleckou manuálnou prácou v outdoorových podmienkach teraz na jeseň je ideálnym spúšťačom daných bolestí pre krehkú ženskú bytosť. Vieme, že hlava ľahko otupí jemné sebavnímanie zvýšeného napätia (o to viac v chlade) v túžbe dosiahnuť cieľ. Ako keď lovec čaká na svoju korisť a obživu. Vtedy je človek schopný vydržať v neoptimálnom nastavení pre kĺby niekoľko hodín, nie však týždne. Momentálne, remeselné projekty trvajú mesiace. Telo pacientky zabudlo vnímať preťaženie a prebudilo sa až na bolesť.

Dlhodobé statické nevhodné pracovné pozície preťažujú svalovo väzivový aparát. Telo sa najprv bráni signalizáciou tuhosti, neskôr bolesťou a následne vlastnou, nie vždy vhodnou kompenzáciou. Výsledkom nie-naslúchania signálov je nabúranie voľnej relaxácie so súčasným preťažením zreťazených segmentov u nás - pletenca ľavej hornej končatiny.

Na vyosenie z optimálnej pozície pre stabilizáciu lopatky stačilo dlhodobé a kŕčovité držanie pár-gramovej misky na farbu v ľavej hornej končatine. Odpoveďou na preťažené svaly bolo nabúranie vhodnej stabilizácie lopatky, čím sa znížila schopnosť relaxácie svalov upínajúcich sa na krk, hrudník, prednú stranu pleca a niektorých svalových skupín upínajúcich k lakťu a samotnej ruky. Súčasne sa prehĺbilo preťaženie a zníženie vytrvalostných silových schopností v oblasti ramenného pletenca.

Klientka vyhľadala odbornú pomoc s pocitom bolesti na hrudníku, prednej strane pleca k lakťu cez ramennú kosť.

Jedná sa o častý myofasciálny syndróm, kedy sa skupina svalov po násobnom preťažení už nezvláda spontánne uvoľniť a navodiť tak relaxáciu.

Z bludného kruhu vieme vystúpiť - definovaním spúšťača, nastavením relaxácie, posilnením potrebných segmentov a reedukáciou výhodnejších pohybových vzorov.

Prečo? - Lebo držíme jak hluchý dvere.

Buďme vnímaví a pozorní.

Mgr. Boris Brajer | borisbrajer.sk

#fyzioterapia #rehabilitacia #liptovskymikulas #borisbrajer #sport

Kontakt

Objednávanie telefonicky na čísle 0918 357 619 (v prípade nedostupnosti Vás spätne kontaktujem)

Objednávanie a otázky emailom na fyzio@borisbrajer.sk

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyzioterapia

IBAN: SK79 1111 0000 0010 4442 0001
IČO: 51913020
DIČ: 1124914208

  • PhDr. Boris Brajer
    Ul. 1.mája 697/26
    031 01 Liptovský Mikuláš
    Prvé poschodie vpravo